Ik geloof dat het meeste lijden dat we dragen in ons leven voortkomt uit onze "core wounds", de moederwonde en de vaderwonde. Het gaat niet enkel om de relatie met je moeder (hoewel die toch ongelofelijk fundamenteel is). De moederwonde kent verschillende laagjes. De moederwonde...