Vrouwencirkels

5 dingen die je leert in een vrouwengroep

Waarom kiezen voor een vrouwencirkel of een groepsproces? In individuele begeleiding kan je groeien vanuit de volle aandacht die gaat naar jou en je proces. Eigenlijk lijkt dit op psychologisch niveau heel sterk op de ouder-kind dynamiek uit onze kindertijd. Op groepsniveau word je uitgenodigd om te groeien op andere vlakken.

Dit is wat een groepsproces mij leert:

1. Ik ben niet zo anders dan anderen
Het valt me telkens op dat iedereen uiteindelijk met dezelfde dingen worstelt, met dezelfde vragen zit en dezelfde gevoelens ervaart. Hoe verschillend onze verhalen soms ook zijn, in ons ‘mens-zijn’ lijken we allen op elkaar. Dat is wat ons verbindt voorbij het verhaal van ons leven.

2. Ik hoor er bij
Al van kinds been af heb ik, zoals zovelen, het gevoel dat ik er niet helemaal bij hoor. Als ik luister naar mijn cliënten, dan hoor ik heel vaak hetzelfde gevoel. De nood om erbij te horen is een wezenlijke nood voor ons als sociale wezens. We hebben de groep nodig om te overleven. In een cirkel heeft iedereen een plek, is iedereen welkom en heeft iedereen evenveel spreekrecht. Het is een veilige omgeving waar je er echt bij kan horen. Het geeft me een thuisgevoel.

3. Ik mag kwetsbaar zijn
Kwetsbaarheid is een kracht, zo leert professor Brene Brown (VS) ons. Het delen van onze verlangens of twijfels kan heel kwetsbaar zijn. Maar als we door deze angst durven stappen, dan groeien we in innerlijke kracht. Het heeft iets heel krachtig als je intenties durft uitspreken in een groep van liefdevolle getuigen.

4. Ik hoef het niet alleen te doen
Als kind heb ik geleerd alles alleen te doen. Dat maakte me natuurlijk heel zelfredzaam en zelfstandig, wat positieve kwaliteiten zijn. Anderzijds is het echt niet nodig en heel vermoeiend om alles alleen te doen. Het vragen en krijgen van steun was ironisch genoeg het thema van mijn masterproef op de universiteit. In de praktijk leerde ik pas steun te vragen, door in groep te benoemen wat ik voel en nodig heb.

5. Iedereen heeft wijsheid in zich
Gewoon door wie je bent, heb je een meerwaarde in de groep. Iedereen heeft iets te vertellen dat iemand anders kan inspireren of raken op een emotionele plek. Eigenlijk wisselen we als het ware puzzelstukjes uit. We delen wijsheid, zonder dat we iemand advies of raad geven. We delen en ontvangen wat er wordt aangereikt. Zo kan je groeien in eigenwaarde en je eigen wijsheid eindelijk naar waarde schatten.

“I circle because it is home.
A return to a sacred womb space
where I can feel completely held in my vulnerability and completely seen in my radiance.
Where I can be completely shattered and completely whole.
Where I can be completely empty and completely full.
Where I can feel completely enough and completely growing.
Where I can feel completely fiery and completely at peace.
Where I can be completely giving and completely receiving.
Where I can feel completely calm and unabashedly wild.
Where I can feel completely imperfect and infinitely wise.
Where I can completely listen and truly be seen, heard, and loved.
Where I can BE.
Circle.
That is where you will find me.”
– Catarina Andrade