Nieuwe Adem @ Play+Grow

Groeien in zelfacceptatie

Lichter. Luchtiger. Speelser.

Nadat ik me 20 jaar van mijn werk heb toegewijd aan psychologie, self-improvement, en persoonlijke ontwikkeling, is mijn focus aangescherpt en verfijnd.

Laat ons stoppen met ‘werken aan onszelf’. Laat ons uit de eindeloze cirkel breken van zoeken, pushen, proberen begrijpen en veranderen. Laat ons kiezen voor speelsheid en lichtheid in persoonlijke ontwikkeling.

When you fully embrace yourself, you start to feel a sparkle within. It’s called life.

» You’re done working on yourself «

Gedaan met het antwoord buiten jezelf zoeken in boeken of bij therapeuten.
Gedaan met problemen oplossen en ‘helen’.
Gedaan met groeiprocessen en nieuwe therapeutische modaliteiten.
Gedaan met het eeuwige zoeken en dieper duiken.
Gedaan met streven naar zelfactualisatie.

Het leven kan niet gecontroleerd worden, het mag geleefd worden.

» You can start living «

Voel je de spanning wegvloeien terwijl je dit leest?
Het leven begint wanneer je stopt met het te proberen oplossen!

Ik zeg niet dat persoonlijke ontwikkeling en psychotherapie niet waardevol zijn, want het tegendeel is waar. Maar na verloop van tijd ontstaat een breekpunt, een moment waarop je kan kiezen om te aanvaarden in plaats van het te willen veranderen. Meer zijn, minder moeten.

Ways to work with me

– online cursussen, live bijeenkomsten en groepstrajecten –

SoulCollage - find the answers within yourself
Follow yourself - the art of living your life
Gatherings - connect, envision, create
Sofie Keppens

Hi there!

Ik ben Sofie Keppens (°84), diepzielduiker, creatieve ziel, moeder van 2 en mentor van groeiprocessen.

Tot voor kort was de ingangspoort van mijn werk vaak de struggles van het leven. Als psychologe heb ik 15 jaar ervaring in het begeleiden van mensen in hun persoonlijk groeiproces. Die benadering heb ik intussen losgelaten. De deontologie en integriteit zullen wel altijd aanwezig blijven in mijn werk.

Ik werk altijd therapeutisch en tegelijk down-to-earth & praktisch. Geen “spiritual bypassing” onder mijn hoede! Je hoeft dus niet bang te zijn voor ‘zweverig gedoe’, al ben ik wel heel gevoelig voor alle dynamieken in het persoonlijk, systemisch en collectief onbewuste.

Wat mensen appreciëren in mijn aanpak is het feit dat ik ten volle vertrouw in het helend vermogen van iedereen. Ik geloof dat jij je eigen antwoorden in jou draagt. Ik blijf steeds jouw potentieel zien, ook als jij het licht in de schaduw even niet meer ziet…

Mijn aanbod is gericht op het vinden van jouw eigen antwoorden en vraagt dus een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Als je op zoek bent naar ‘hulp’ of oplossingen van een expert, dan ben je niet aan het juiste adres. Ik werk met wie bereid is om te experimenteren, te voelen en overtuigingen vanuit een ander perspectief te bekijken.

Zin om ‘all-in’ te gaan? Welkom!

Sofie Keppens

The privilege of a lifetime is to become who you truly are.

— Carl G Jung