SoulCollage

Hoe maak je contact met je onbewuste?

We zijn veel meer dan waar we ons van bewust zijn. Meer nog, het grootste deel van onze psyche opereert onbewust. We hebben veel minder controle over onze gedachten, ons gedrag en hoe we ons voelen als we soms vermoeden. Vandaar dat een doelgerichte aanpak vaak niet voldoende is. Dingen die in het onbewuste liggen opgeslagen, in je lichaam, bepalen voor een groot deel hoe je leven verloopt!

Er altijd meer is, onbewuste dingen die diep verborgen liggen in je innerlijke wereld. Emoties, verlangens, noden, weerstand, oude traumatische pijnen. Dit zijn de diepere lagen die ons leven mee besturen.

Psychologen vergelijken dit vaak met een ijsberg. Het zichtbare deel is ongeveer een derde van de totale grote van de ijsberg. Ons onbewuste bepaalde dus twee derde van ons leven. Hoe meer we zichtbaar kunnen maken van wat er op dit moment van ons leven speelt in het onbewuste, hoe meer we grip krijgen op ons leven.

Dieper duiken in de duisternis van het onbewuste vraagt moed. En het kan ook leuk zijn.

Collage boekje

Hoe doe je dat, contact maken met je onbewuste?

Dromen

Voor Freud waren dromen “de Koninklijke weg naar het onbewuste”. Hij  ging ervan uit dat elke droom voortkomt uit psychisch materiaal van het onbewuste en ontwikkelde een methodiek om deze dromen te duiden. De manier waarop hij dat deed staat ondertussen ter discussie.

Vrije associatie

Ook dit is een techniek die zijn wortels vindt in de theorie van Freud. Er wordt aan de persoon gevraagd om alle gedachten die zich aandienen luidop uit te spreken. Je volgt de ene gedachte en wordt geleid naar een andere. Daaruit wordt een onbewuste psychische link tussen elementen duidelijk en kunnen onderliggende thema’s geïdentificeerd worden.

Meditatie

Een meer hedendaagse manier van werken is via meditatie. Als je hierin geoefend bent, kan je je eigen gedachten stil leggen en je concentreren op je gewaarwordingen en gevoelens. Dit kan dingen uit je onbewuste helpen kenbaar maken.

Projectie

Dit is een psychologisch mechanisme dat in ons dagdagelijks leven zeer actief aanwezig is. We projecteren allemaal onbewuste dingen op anderen. Wat we denken dat anderen denken, is eigenlijk gewoon wat we zelf denken (over onszelf of anderen). Hoe we dingen interpreteren en wat ons raakt, zegt veel over wat er leeft in onze innerlijke wereld.

Automatisch schrijven

Hierbij schrijf je zonder nadenken en volg je de stroom. Als je niet bezig bent met wat je schrijft en het gewoon laat gebeuren, komen er dingen naar boven die je verassen. Alle collages die je intuïtief maakt, gaan ook gepaard met schrijfopdrachten, waarbij dit automatisch associatief schrijven de basis vormt.

Creativiteit

Deze laatste is mijn favoriet. Gewoon omdat het zo leuk is. Alle vormen van kunst en creativiteit zijn uitingen van het onbewuste. Hoe minder je vertrekt vanuit je hoofd en hoe meer je je laat leiden door je gevoel, hoe sterker je contact maakt met je onbewuste innerlijke wereld en van daaruit een verhaal met betekenis geboren kan laten worden.