Schaduwwerk in de herfst

Door de vermindering van daglicht in de herfst en de winter hebben we meer toegang tot het schaduwrijke deel van onszelf, tot onze onbewuste wereld. Dit deel van ons psychisch systeem heeft heel veel invloed op ons gevoel en op ons functioneren.

Innerlijke vrijheid kan niet ten volle ontstaan als onze onbewuste wereld vol onverwerkte en gekwetste stukken zit. De bron van ons lijden zit in het onbewuste. De afscheiding die we voelen, heeft te maken met de afsplitsing van onze ‘donkere’ stukken. Om tot innerlijke vrijheid te komen, kunnen we contact maken met de gekwetste delen van onszelf. Want ze hebben onze aandacht, onze liefde, ons licht hard nodig.

Her-inneren

Schaduwwerk is het her-inneren van datgene dat is afgesplitst in ons bewustzijn. Het is het opnieuw zien en voelen van de verloren stukjes, zodat ze geïntegreerd kunnen worden in je bewustzijn.

Het gaat over contact maken, voelen, zien, gewaar worden, herinneren… van alles wat zich heeft afgesplitst. En kan je liefde geven aan wat zich voelbaar maakt? Kan je hier licht en liefdevol mee omgaan, in plaats van er in te verdrinken of er mee samen te vallen?

Dit is de weg naar innerlijke vrijheid.

Durf je?

Welkom in jouw onbewuste innerlijke wereld!

Online creatieve cursus en innerlijke reis “Create inner freedom!”
Tags: